Na naszej witrynie zaczęliśmy zbiórkę na najnowsze projekty filmowe – związane z Polonią i wychodźstwem do Brazylii oraz dot. frapujących historii związanych z polsko-czeskim pograniczem.
Zależy nam bardzo na atrakcyjnej formie, realizacji zdjęć w plenerze w istotnych dla historii miejscach, ale też na nowoczesnych animacjach, zrealizowanych m.in. na bazie rycin z archiwaliów muzealnych. Zbiórka ma uzupełnić brakujące środki – nasze projekty są bowiem realizowane z dotacji centralnych i regionalnych.
Zapewniamy wysoką rzetelność merytoryczną, dobór najlepszych ekspertów, szerokie działania edukacyjne online i atrakcyjność samych filmów, które będą emitowane w telewizji ogólnopolskiej, ale też zagranicznej (np. w Czechach).
Będziemy wdzięczni za wsparcie naszych pomysłów oraz polskiej kultury.