08-07-2021

Na potrzeby popularyzacji filmu Janos Esterhazy. Niewymazana historia wśród węgierskiej Polonii, ale i Węgrów, zainteresowanych życiem Janosa w jego roku – od dziś rozpoczęliśmy współpracę z Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete – Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, Domem Polskim im. Jana Pawła II w Budapeszcie.

W czerwcu br. stowarzyszenie św. Wojciecha zorganizowało artystyczną wystawę Zsuzsanny David Naszym znakiem jest krzyż. Pokazano również dokumentalną wystawę o życiu i miejscach pamięci Jánosa Esterházyego. Patronat honorowy nad uroczystością przyjął prof. Jerzy Snopek Ambasador RP w Budapeszcie. Obie wystawy będą wędrowały po krajach czwórki wyszehradzkiej, gdyż Jego życie i duchowa spuścizna związane były z historią co najmniej pięciu narodów – Węgrów, Polaków, Słowaków, Czechów i Żydów.

Nieprzypadkowo wystawy zostały zainaugurowane w Domu Polskim, gdyż z tym miejscem historycznie związana była matka Jánosa Esterházyego – Elżbieta Tarnowska, córka hrabiego Stanisława Tarnowskiego. Po śmierci męża, jako młoda 29-letnia wdowa, matka trójki małych dzieci, aktywnie udzielała się w Czerwonym Krzyżu podczas I wojny światowej, a znając język węgierski przyjeżdżała do Budapesztu na Kőbánya, gdzie przewodniczyła Komitetowi Budowy Kościoła Polskiego. Ona, jej ojciec i polscy krewni finansowo wspierali ks. Wincentego Danka – opiekuna duchowego Polonii w Budapeszcie. W czasie II wojny światowej z narażeniem życia w swoim dworku w Újlak udzielała schronienia prześladowanym Żydom, angażując się jednocześnie przy organizowaniu obozów dla uchodźców polskich.

Więcej >>