Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (OCWIP) przyznało nam wsparcie na nowy sprzęt dla naszej fundacji w ramach Konkursu Silne NGO 22 dla organizacji pozarządowych z Opola.

Dzięki tej dotacji fundacja wzbogaciła się o nowy obiektyw do kamery.