15-06-2021

Na potrzeby kompletowania materiałów do filmu Sanitariuszka o Walerii Nabzdyk, korzystaliśmy z przepastnych archiwów Radia Opole.
Nagrania, które wykorzystamy w filmie, zobrazujemy detalami z kulis tego archiwum. W kadrze – również pomysłodawczyni i reżyser tego filmu czyli prof. Janina Hajduk-Nijakowska.