Dotacja od OCWiP

24-05-2021 Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w konkursie ofert w ramach projektu Silne NGO 21 wsparło naszą fundację dotacją na sprzęt biurowy, fundacyjny komputer. Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania Silne NGO.       […]

Read More