Kwestie społeczne w kulturze

11-04-2022 Przez 2 miesiące, od lutego do połowy kwietnia, uczestniczyliśmy w szkoleniach FISE dotyczących innowacji społecznych w kulturze i mediach. Obecnie coraz istotniejszą rolę w tych obszarach zajmują kwestie równościowe, zapobieganie wykluczeniu zawodowemu (np. osób 50+), jak i wykluczeniu ze względu na ograniczenia psycho-fizyczne. Przystępując do konkursu FISE wzięliśmy udział w cyklu warsztatów – antydyskryminacyjnych, […]

Read More