Dr Wojciech Frazik na krakowskim planie

W murach krakowskiego Przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN im. Janusza Kurtyki dr Wojciech Frazik, historyk z IPN w Krakowie, przed naszymi kamerami opowiadał o konspiracyjnej działalności łącznikowej Placówki W w Budapeszcie, między rządem polskim na uchodźstwie a delegaturą  na kraj, współzałożycielu i kierowniku tej placówki – Wacławie Felczaku, który był koordynatorem kurierów podczas II wojny, […]

Read More