W maju i czerwcu 2021 r. nasza fundacja realizowała film dokumentalny o Walerii Nabzdykowej – sanitariuszce w III powstaniu śląskim. Prace postprodukcyjne i udźwiękowienie filmu zakończyliśmy z początkiem sierpnia.

Autorką jest prof. Janina Hajduk-Nijakowska, folklorystka, kulturoznawczyni i dziennikarka telewizyjna.

HISTORIA
“Sanitariuszka” to filmowa opowieść o Walerii z rodu Augustynów z Grabiny w powiecie prudnickim, nauczycielce i aktywnej działaczce społecznej, zaangażowanej w czasie wojny w pracę  konspiracyjną AK. Przeżyła prawie cały  XX w. (1901-1999) i do końca życia, mimo sędziwego wieku, bacznie obserwowała, co się dzieje na Śląsku i reagowała, gdy uznała, że jakieś decyzje są krzywdzące dla Ślązaków.

Nauczycielka z wykształcenia i powołania – gdy musiała po wyjściu za mąż opuścić szkołę (w okresie międzywojennym w szkolnictwie polskim na Śląsku obowiązywał celibat), zaangażowała się w pracę społeczną, którą kontynuowała także po wojnie, prowadząc m.in. kursy repolonizacyjne i nieustającą aktywność prelegencką popularyzując dzieje Śląska.FILM
Z kamerą podążamy śladami Walerii Nabzdykowej (m.in. Grabina, Prudnik), a przewodniczką jest jej córka Alicja, która przybliży dzieje rodziny Augustynów. Z offa przywołaliśmy też wybrane fragmenty wspomnień Walerii. Eksponujemy czas powstań śląskich, prezentując najważniejsze eksponaty i dokumenty tego czasu zgromadzone w Muzeum Czynu Powstańczego na Górze św. Anny; przedstawiając rolę kobiet w powstaniu. Fotografie, listy i książki na ten temat wzbogacą z kolei wypowiedzi historyków – prof. Franciszka Marka i prof. Michała Lisa. oraz historyków z Muzeum Ziemi Prudnickiej. Zamierzamy wyeksponować rolę kobiet w tych wydarzeniach oraz zasygnalizować rolę polskiego ruchu kobiecego na Górnym Śląsku.
Filmową opowieść o sanitariuszce zamykają wydarzenia, w których Waleria uczestniczyła już w latach powojennych, przede wszystkim na ziemi prudnickiej.
Oprawą muzyczną filmu będą wybrane fragmenty z repertuaru śląskich pieśni ludowych w wykonaniu zespołu Silesia.

SPONSORZY
Film został zrealizowany w ramach obchodów setnej rocznicy III Powstania Śląskiego, z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Opolskiego, ze wsparciem Fundacji Lotto – z konkursu „Patroni Roku 2021” i UM Prudnik – Agencji Sportu i Promocji w Prudniku.

Zdjęcia do filmu zostały zrealizowane m.in. w Prudniku, Grabinie, Gogolinie, Opolu oraz na Górze św. Anny >>

ZWIASTUN FILMU >> – przedpremierowo

O SANITARIUSZCE W MEDIACH

Patronem medialnym filmu jest Radio Opole.

 

 

 

PREMIEROWO i popremierowo –

W naszych newsach >>

PREMIERA TELEWIZYJNA – 1.09. w TVP3 Katowice.

PREMIERA W OPOLU
W dn. 23.09.2021 r. w Muzeum Śląska Opolskiego odbył się opolski pokaz filmu. Po pokazie było spotkanie z autorką filmu i prof. M. Lisem, który w nim wystąpił, a pieśń powstańczą zaśpiewała solistka z zespołu Silesia.