29-30.06.2022

W krakowskim Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w czerwcu gromadziliśmy informacje do stworzenia scenariusza i spisu archiwów do naszego najnowszego filmu dokumentalnego, który realizujemy od maja dzięki dotacji Ambasady Węgier w Warszawie – Azymut Węgry. Kurierskim szlakiem.
Na potrzeby dokumentacji przejrzeliśmy przez dwa dni setki fotografii, tygodników, dokumentów, w tym listów, materiały operacyjne i inne archiwa.