O Projekcie

jak powstaje pewien film

FILM: Polscy Brazylianie

Sentymentalna podróż w świat historii dziadów i pradziadów Polonii brazylijskiej.
Wybierzemy się w podróż w czasie. Cofniemy się do drugiej połowy XIX wieku, gdzie nie było youtube, komórek, gdzie umiejętność czytania i pisania była wśród naszych bohaterów ponadprzeciętną umiejętnością.

Wszystko zaczęło się tu, na Opolszczyźnie. W Starych Siołkowicach, w 1844 r. w rodzinie bogatych chłopów urodził się Sebastian Woś, ojciec polskiej emigracji do Brazylii. Tu rozpoczął swoją naukę, którą kontynuował w gimnazjum w Opolu. w gimnazjum. W 1867 roku, uciekając przed wojskiem wyjechał do Brazylii. W ciągu następnych kilku lat sprowadził ze Śląska kolejne rodziny, które osiedlały się w stanie Parana. To tam rodziła się ich polska tożsamość narodowa, a miejscem na ziemi w nowej ojczyźnie stało się miasto – Kurytyba.

null

Port w Hamburgu

null

Na statku do Brazylii

null

W porcie Port De Santos

CZY ZDAWALI SOBIE SPRAWĘ
CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ NA MIEJSCU??

GORĄCZKA BRAZYLIJSKA

Kolejne fale emigracyjne do Brazylii wyruszyły masowo z Galicji i zaboru rosyjskiego. Okres ten zwany jest „gorączką brazylijską” (najliczniejsze wychodźstwo w latach 1890-1891).
Trzeba tutaj wspomnieć, że ludność tych terenów miała już doświadczenia emigracyjne związane z wyjazdami do Ameryki Północnej. Skąd więc ta zmiana kierunku? Co ich determinowało, by wyjeżdżać tak daleko? Czy wiedzieli, gdzie jest Brazylia, co to jest ocean? Jak wyglądała ich podróż? Czy było ich na nią stać? Czy zdawali sobie sprawę, czego spodziewać się na miejscu? Jak odnajdywali się w nowych warunkach klimatycznych i społecznych, wśród rodowitych Brazylijczyków, a także innych narodowości (kolonizatorów z Niemiec, Włoch i Francji)? Z jakimi problemami musieli się zmierzyć?

Głosem potomków polskiego wychodźstwa dowiemy się, co zostało przekazane temu trzeciemu i czwartemu pokoleniu. Kim dzisiaj się czują – Polakami? czy „Brazylianami”?
Dowiemy się, czy znają i szukają swoich korzeni w Polsce, czy utrzymują kontakty? Jakie jest ich wyobrażenie o Polsce i Polakach dziś. Zobaczymy, jakie tradycje kultywują, jak wyglądają lekcje języka polskiego, bo tylko 30% Polonii mówi lepiej lub gorzej po polsku

null
Fundacja serdecznie dziękuje Panu Martinowi Pollackowi za użyczenie na potrzeby realizacji filmu materiałów ikonograficznych.