27-07-2021
8 lat temu premier Węgier z ambasadorem Polski i rodziną Esterhazych odsłonili w Budapeszcie pomnik Janosa – złamanego fizycznie, wycieńczonego po pobycie w sowieckich łagrach i kolejnych więzieniach, owiniętego więziennym płaszczem, ale silnego duchem.
Odsłonięto go w rocznicę wygłoszenia przez Esterházy’ego sławnego przemówienia, w którym jako jedyny poseł do parlamentu państwa słowackiego (zdominowanego przez profaszystowski reżim Tiso) odważył się w 1942 r. sprzeciwić rasistowskim ustawom antyżydowskim.
W tle pomnika jest tablica w kształcie więziennego okna z wypisanymi wszystkimi miejscami, gdzie był więziony Janos.
Wokół pomnika posadzono nawet krzewy odmiany Esterhazy.