14-07-2021
To właśnie na motolskim Cmentarzu Honorowym Więźniów Politycznych w Pradze zostały złożone prochy więźniów z Mirova. Do niedawna także Janosa Esterhazego.
Tablica pamiątkowa Jánosa została umieszczona tu dopiero w 2011 r. na podstawie porozumienia między Konfederacją Więźniów
Politycznych, Urzędem Miasta Pragi i Ambasadą Węgier. Nie mogliśmy pominąć tego miejsca z naszymi kamerami opowiadając historię Janosa.